Saskia van Heijningen

 

Saskia is als trainer, coach en consultant actief bij het begeleiden van mensen en organisaties in groei en ontwikkeling. Zij begint daar waar groei is gestagneerd. Precies daar is een schat aan informatie beschikbaar om het beter, anders, meer of minder te gaan doen. Voorbeelden van stagnaties zijn verzuim, samenwerkingsproblemen en prestaties die niet verbeteren of uitblijven. Haar interventies zijn altijd maatwerk en raken individuele én groepsaspecten binnen de organisatie op directie, management- en medewerkerniveau.

 

Kracht:

Sleutelwoorden voor haar manier van werken zijn rust, vertrouwen, doortastend, energiek, plezier en resultaatgericht. Door haar jarenlange ervaring als HR professional, manager en consultant is Saskia een professionele gesprekspartner die niet bang is om dat wat groei belemmert te bespreken.

 

Saskia werkt vanuit de overtuiging dat iedereen alles in huis heeft om zijn eigen vraagstuk op te lossen. Als je vertrouwt op de menselijke mogelijkheden is groei ongeremd, wordt creativiteit manifest en is er bedding voor reflectie en transformatie. Het is steeds weer magisch om mensen en organisaties te zien groeien.